This text is replaced by the Flash movie.
Működési terület

A KFT által üzemeltett közművek

Ivóvízhálózat

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. egy több mint negyven éves, döntően azbesztcement csövekből épült, horganyzott bekötővezetékekből álló hálózatot üzemeltet. A hálózatba nagyon kevés és elavult kivitelű tolózárat építettek be. Ennek következtében rendkívül rossz volt a hálózat szakaszolhatósága, amin tolózárak beépítésével, és a rossz tolózárak cseréjével igyekszünk javítani.
Gondot jelent, hogy, részint a hálózat állapota, kora, részint más okok miatt magas a hálózati veszteség, tehát magas a kitermelt, és az értékesített víz különbsége.

A hálózati veszteség elfogadható mértéke az európai víziközmű-szolgáltatásban 15 – 20 % közötti, ezzel szemben a celldömölki: 20 - 25 % közötti (a termelt és az értékesített víz közötti különbözet), de az eddig elvégzett nem kis munka eredményeképpen csökkenő tendenciájú. (Pár évvel ezelőtt még a 35 %-ot is elérte.

Az ivóvíz tisztítása kapcsán egyre inkább az ivóvíz ammónia-mentesítése a fő feladat az EU normáknak megfelelően, amellyel egy lépésben a vastalanítás szorító gondja is megoldható.
A ammónia-mentesítésre és a vastalanításra jelenleg 2007. december 31. a határidő.

A kisgépház tetőcseréje időszerűvé vált, valamint a vízműgépházban szivattyúcsere és szállítóvezeték csere vált esedékessé. A sághegyi magastározó belső vízszigetelését, külső tatarozását 2007-ben elvégezzük.
A kutak és a többi objektum nem igényel jelentős ráfordítást, állapotuk kielégítő, és a folyamatos karbantartással remélhetőleg rövidtávon megfelelnek a feladataiknak.

A szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító kihasználtsága most 90 százalék körüli, melyet a tervezettnél magasabb szervesanyag tartalmú szennyvíz okoz.  A szabad kapacitása várhatóan mintegy két-háromszáz köbméter naponta.

Üzemeltetési szempontból a legnagyobb problémát az illegális csapadékrákötések jelentik, amelyek megszüntetését szintén elkezdtük.

Elkészült az új szennyvíziszaptározó, melynek megépítésével a kiszállított szennyvíziszap injektálás előtti 6 hónapos pihentetési idejét biztosítani tudjuk.

2007. első negyedévében kísérleti jelleggel üzembe helyeztünk egy iszapsűrítő berendezést, mellyel a szennyvíziszapból jelentős vízelvételt tudunk megvalósítani.
Nagy gondot fordítunk a szennyvízcsatorna hálózat mosatására. Terveink között szerepel GPRS csatornahálózati vezérlő és monitoring rendszer kiépítése az év utolsó negyedévében.
A csatornadíjak jelenleg csak az üzemeltetési költségeket fedezik, és az ez évben megemelt és ÁFÁ-s bérleti díjra csak részben nyújtanak fedezetet, és még a jelenlegi bérleti díj sincs arányban a tényleges amortizációval.

Egyéb műtárgyak

Gondot jelenthet az elkövetkező tíz évben a víztorony problémája. Az évtized végére, vagy az azt következő néhány éven belül cserére, vagy jelentős felújításra szorul. Megfontolandó ekkor a jelenlegi helyett egy 5-700 m3 –es vasbeton torony építése. Erre készültek hidrológiai számítások, azokat aktualizálva kell meghatározni az új magastározó térfogatát, helyét.

A szennyvíztelepi berendezések gépészeti felújítását a levegőztető elemek cseréjével a 2006. évben elvégeztük, valamint a fúvók felújítása megtörtént

Kemenesvíz Víziközmű Kft. üzleti céljai

A cég piaci lehetőségeknél továbbra is számol a kisebb építési munkákkal, illetve az értéknövelő felújítási munkákkal, melyet az önkormányzati tulajdonú viziközmű rendszeren végez.
A vízellátás tekintetében a kisebb főként egyedi igényeket kiszolgáló létesítmények beruházásán kívül számottevő piacbővülés nem várható.

Ez kibővült az ivóvíz minőségjavító programokkal, mivel a magyarországi ivóvizek jelentős része, így a celldömölki nem felel meg az EU-s határértékeknek. A kifogásolt komponensek Ammónia, Vas és Mangán.

Elkerülhetetlen egy olyan ammónia valamint vas- és mangántalanító berendezés megépítése, amely elsősorban a teljes körűen megoldja az ammónia eltávolítását, illetve a vastalanítást is.
A beruházás előkészítése érdekében folyamatos egyeztetést végzünk a tulajdonossal, Celldömölk Város Önkormányzatával és az illetékes Szakhatóságokkal.