This text is replaced by the Flash movie.
Cégtörténet

Az üzletrészek tulajdonosai:

Celldömölk Város Önkormányzata:           100 %.

A Kft. jogi személyiségű gazdasági társaság, a cég neve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.

A szervezeti felépítésről röviden szükséges megemlíteni a következőket:

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. Működését, hatáskörét, a Társasági törvény és a Társasági Szerződés határozza meg.

Az ügyvezető igazgató feladatait, jogkörét és feladatkörét a társasági törvény, a Társasági Szerződés, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozzák. Felette a munkáltatói jogokat a taggyűlés egyhangú szavazattal gyakorolja.

A taggyűlés a társaság könyveinek ellenőrzésére könyvvizsgálót választott (AUDIKONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó KFT, cgj: 18-09-102100), feladatait, hatáskörét és működését a társasági törvény, a számviteli törvény, a társasági szerződés, valamint a könyvvizsgálóval kötött szerződés tartalmazza.